CENTRUM pre spoločenstvá a správu domov
Poskytujeme služby pre novovznikajúce spoločenstvá vlastníkov nehnuteľností v oblasti správy a technickej podpory.
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je v súčastnosti tou najefektívnejšou formou správy bytových domov. Vlastníci sú tak priamo zainteresovaní na hospodárení domu.

V spolupráci s odbornou správcovskou firmou je možné minimalizovať náklady na prevádzku a správu objektu.
Osobné stretnutie si môžete dohovoriť telefonicky na kontaktnom čísle.

CENTRUM pre SPOLOČENSTVÁ a SPRÁVU DOMOV
Gorkého 15, 811 01 Bratislava 1
/predajňa MAXIMA/
Telefón: 02/54433590
Fax: 02/54433584
E-mail: spolocenstvo@spravabudov.sk
www.spravabudov.sk
Finančné poradenstvo
Hospodárne zhodnotenie prostriedkov vo fonde opráv
Energetika
Komplexné zabezpečenie prevádzky plynových kotolní pre obytné domy.