Kedro s.r.o.
Gorkého ul.13, 811 01 Bratislava 1
tel.: 02/ 544 33 590
mobil: 0911 249 815
e-mail: spolocenstvo@spravabudov.sk

IČO: 46 014 535 ,  DIČ: 2023187452 , Obch.reg. BA I, odd. Sro, vložka č. 70457/B