V súčasnosti vykonávame správu menšieho počtu domov v Starom Meste na uliciach: Gorkého, Cintorínska, Grösslingová, Zámocká, Medená, L. Dérera a iné. Staré Mesto, ako lokalitu správy domov sme zvolili z niekoľkých dôvodov. Jednak priestory našej kancelárie sú na Gorkého ulici, to predurčuje lokalitu nášho záujmu, tiež pomery v Starom Meste veľmi dobre poznáme, spolupracujeme s Mestskou časťou aj s Krajským pamiatkovým úradom...